Henrik Hästbacka

Direktkontakt: 076-555 66 16
E-post:
henrik@hastbacka.se
Fjärrsupport: Klicka här!

 

 

 

 

 

 

familjehem, jourhem, socialtjänstlagen, socialtjänsten, placeringar, lvu, sol, lagen om vård av unga, henrik, hästbacka, henrik hästbacka, sociala uppdrag, nödlösningar, kurir, klienttransporter, barn, familj, hvb, hem för vår eller boende, konsult, sociala tjänster, brandman, deltidsbrandman, rib, räddningsperson i beredskap, hlr, barn-hlr, politiker, kommunpolitiker, fritidspolitiker, fullmäktige, socialnämnden, omsorgsstyrelsen, avesta, dalarna, förtroendevald