Flickor och pojkar ska ges samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling. Av skollagen och grundskolans läroplan framgår att jämställdhet mellan könen är ett av de demokratiska värden som skolan ska gestalta och förmedla. Skolinspektionens granskning visar att lärare och personal i flera delar arbetar för att skapa en trygg och jämställd skolmiljö,…

Läs mer: RSS nyheter, pressmeddelanden, debattartiklar och rapporter https://ift.tt/3eSQgST

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *